Mặt bằng toàn dự án

Mặt bằng nhà chi tiết

Loại T5

Mặt bằng chi tiết

Layout 3D

1: Loại T2-A, T2-C

 

Mặt bằng chi tiết

Layout 3D

2: Loại T2-B

 

Mặt bằng chi tiết

Layout 3D

3: Loại T3-A

 

Mặt bằng chi tiết

Layout 3D

4: Loại T3-B, T3-C

 

Mặt bằng chi tiết

Layout 3D

5: Loại T4

 

Mặt bằng chi tiết

Layout 3D

Loại T1-B

Mặt bằng chi tiết

Layout 3D

Loại T1-A

 

Mặt bằng chi tiết

Layout 3D

x

Đăng ký xem nhà mẫu & Tải bảng giá.

Gồm: Thông tin chi tiết dự án, thiết kế + phối cảnh, tiến độ thi công. Chính sách bán hàng và bảng giá mới nhất... Chỉ trong 1 lần tải

* Nhập chính xác thông tin để nhận được tài liệu

  Tải bảng giá

Hotline:
Tải tài liệu